Szakmai nap és Tisztújító közgyűlés

2019. március 21.

Ismét eltelt 4 év. Még emlékszem, amikor az Arany János utca VIII. emeletén egy, a mostanihoz hasonló rendezvényt tartottunk. 2015. március 27-én délelőtt szakmai előadások, délután pedig a tisztújító közgyűlés szerepelt a programban.

A szervezőknek szép almazöld pólója volt (az enyém még megvan). A szokásos MOKSZ konferenciasorozat új nevet is kapott: Egészség-Információ-Könyvtár. A mi könyvtárunk MOKSZ-os élete akkor kezdődött igazán: könyvtárunk vezetője, Palotai Marika lett a MOKSZ új elnöke.  

Azóta sok minden történt a mi könyvtárunk életében, és a MOKSZ életében is. 

Az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár ekkor rendezte egyik utolsó eseményét az Arany J. utcában. Pár irodaköltözés után 2017 tavaszán visszaköltözhettünk a Szentkirályi utcába. Az ideiglenes helyeink közül a Fogaskerekű utcát szerettük a legjobban. E négy év alatt sajnos egyre kevesebben lettünk, végül 2017. év végén Palotai Marika is nyugdíjba vonult. 

A MOKSZ életében is nagy változások történtek: lett új, önálló honlapunk saját domain névvel. Folytattuk az adventi nyugdíjas-találkozó hagyományát. Megújult az Orvosi Könyvtárak c. folyóirat. Minden évben rendeztünk konferenciát, továbbképzést, és többször volt múzeum-, ill. könyvtárlátogatás is. A fotókon végig lehet követni az év eseményeit. Az Orvosi Könyvtárak megtalálható a weboldalunkon, ahogy a konferenciákon elhangzott előadások diái is.

2018 végén került először szóba, hogy adott esetben a Szentkirályi utcában is lehetne rendezvényt tartani. Majd még beszéljünk róla! Beszéltünk. 2019 januárjában el is dőlt, nálunk, a Szentkirályi utcában legyen a tisztújító közgyűlés, illetve, hogy a vidékről ideutazó kollégák ne csak egy szavazás miatt jöjjenek, szakmai napot is terveztünk.

A Szentkirályi utcában lévő könyvtárterem patinás, nosztalgiával tölt el szinte mindenkit. 1953 előtt pl. színházterem volt, majd könyvtár lett, és hosszú idő után ismét ide jöhettek látogatóba az orvosi könyvtárosok.
Alig két éve vehettük újra birtokba a termet. Pont két évvel ezelőtt még 1200 doboz és pár könyvespolc töltötte meg. Egy év alatt sikerült minden dobozt kipakolni, a bennük lévő köteteket (kb. 50 ezer kötet) leltározni, raktári rendbe sorolni, amennyi szükséges volt, annyit selejtezni. Sajnos újabb polcok hiányában kb. 200 doboz megmaradt, de a bennük lévő folyóiratok így is hozzáférhetőek számunkra. Azóta is igyekszünk racionalizálni, egy új, naprakész rendszert kialakítani a kb. 20-30 éves raktározási rendből kiindulva – még van dolgunk… Viszont a terem ismét könyvtárteremmé válhatott.
Erre a rendezvényre készülve megmozgattuk a rendelkezésre álló apparátust: kívetítőt és projektort szereztünk, terítőket kértünk kölcsön, rendet tettünk, feldíszítettük a polcokat, alapos takarításon esett át a terem. Büszkék voltunk a munkánkra.

Úgy terveztük, hogy 30-40 résztvevő lesz. Ehhez képest 54-en írtak alá a regisztrációban. Meglepő és megtisztelő egyszerre ez a létszám.

Szakmai nap

A bevezető köszöntő után három előadás következett.

1. Pogányné Dr. Rózsa Gabriella a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjában működő könyvtár vezetője. Előadásának címe: Honvédkórház 1899–2019. 120 év a katonaegészségügy szolgálatában.

Az utóbbi időkben gyakran látni Gabit a budapesti, és az országos levéltárban, egy komoly történeti kutatás van folyamatban. E munkásságának egy részletét hallhattuk tőle előadásában.

Nagyon komplett előadás volt, csak úgy elrepült a 30 perc. Nem is gondoltam volna, hogy milyen érdekes is lehet a magyar honvédség története, és ezzel összefüggésben a honvédkórház története. Diái tele voltak képekkel, a magyar hadtörténet, és ezzel párhuzamosan a katonai orvoslás, bővelkedett eseményekben és kiemelkedő személyiségekben. Engem különösen a Dr. Radó Györgyről elhangzottak fogtak meg. Ő volt az, aki az 1956-os forradalom idején a Honvédkórház vezetője volt. 38 évesen elismerésre méltó vezetői és emberi nagyságról tett bizonyságot.

2. Alexi Anna az Egis Gyógyszergyár könyvtárát vezeti. Előadásának címe: Automatizált cikk-kérés az Egis Gyógyszergyár integrált könyvtári rendszerében.

Volt szerencsém pár éve meglátogatni az Egis könyvtárát, már akkor is nagyon szórakoztató anekdotákat hallhattunk tőle a Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetésén a könyvtár bejáratának áthelyezéséről, a könyvtár épülete mellett lévő ipari mérlegről, illetve az irattári szkennerekbe kerülő iratokról. 

A mostani rendezvényünk előtt egy héttel, 2019. március 12-én Anna előadást tartott a Szakkönyvtári Seregszemlén is, ahol a könyvtárukat mutatta be. Előadásában megemlítette, hogy a cikk-kérések kezeléséről majd részletesebben is beszél a MOKSZ rendezvényén. Egykori könyvtárközisként nagyon érdekelt, hogyan is működik máshol a cikk-kérések kezelése, beszerzés és adminisztrálás. 

Nem csalódtam. Nem győztem meglepődni az okosabbnál okosabb megoldásokon, megállapításokon.

Anna kiemelte, hogy szerencsés volt, hogy most alakították ki az integrált könyvtári rendszerüket, így sok tapasztalatot vehettek át a többi könyvtártól. Tanulni tudtak mások hibáiból, jó és utólag rossznak bizonyult megoldásaikból. Kiváló mintapéldáját láthattuk igények és lehetőségek testreszabásának, ahogy túl tudtak lépni az időnként rigorózus könyvtári szokásokon, és elsődleges szempontként a felhasználók igényeit tartották szem előtt. 

3. Vizvári Dóra az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár vezetője. Ez én volnék. Előadásom címe: Az orvosi könyvtárak külföldön. – Nemzetközi kitekintés.

Előadásomban egy tavalyi EAHIL levelezés témáját gondoltam tovább. Arra kerestem választ, hogy mit is csinálnak az orvosi könyvtárosok más országokban. Kutatni kezdtem abban a témában, hogy merre is halad az orvosi könyvtáros szakma. Milyen új területeken jelenik meg, milyen új feladatokkal szembesül a 21. század információs környezetében? Az előadás prezentációja Prezi-vel készült. Már jelenleg is megtekinthető: https://prezi.com/e4kwi988sg21/orszagos-egeszsegtudomanyi-szakkonyvtar/

Amint engedélyt kapunk az előadóktól, felkerülnek az előadások diái a MOKSZ oldalára is.

Szünetben kávéval, teával és frissítőkkel vártuk a résztvevőket. Ez volt egyben az ebédszünet is, a szendvicsekkel, süteménnyel, gyümölccsel teli asztalok mellett élénk beszélgetés folyt, nehéz volt ismét beinvitálni a kollégákat a terembe. 

Közgyűlés

A délutáni program igen sűrűnek bizonyult, legalábbis a napirendi pontokat tekintve. A közgyűlésen elsősorban a tagkönyvtárak képviselői voltak jelen, illetve meghívott vendégként további érdeklődők is maradtak a teremben. Palotai Mária elnökasszony összefoglalta az elmúlt négy év sikereit, eredményeit. A hivatalos elnöki beszámoló a 2018-as évről olvasható a MOKSZ oldalán. Megköszönte minden kollégájának a munkáját, sok sikert kívánt a jövőre nézve.

Bede Gyöngyvér az ellenőrző bizottság vezetőjeként, már szigorú számadással mutatta be a tavalyi év költségvetését. E téren is sikeres évet zárt a MOKSZ. 

További vezetőségi tagok is beszámoltak, megismerhettük az új jelölteket is. Majd következett a szavazás, amely titkos volt, végül Marika kihirdette az eredményeket. 

A MOKSZ következő négy évére az elnökség tagjai: 

Elnök

Szluka Péter
(SE – Központi Könyvtár)

Elnökségi tagok:

 1. Áncsán Gizella
  (SE – ETK Könyvtár)
 2. Dr. Gracza Tünde
  (PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár)
 3. Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
  (Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára)
 4. Pogányné Dr. Rózsa Gabriella (PhD)
  (MH EK VEI)
 5. Szemenyeiné Rideg Ágnes
  (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház – Orvosi Könyvtár)
 6. Vizvári Dóra
  (ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár) 

Eseménydús 4 év volt.  Most újabb 4 év kezdődik.

Ahogy a rendezvény utóélete alakul, úgy tűnik, sikeres napot zárhattunk. Több résztvevő is köszönetet mondott, örültek hogy itt lehettek, hogy együtt lehettünk. Sok régi ismerős, sok új ismerős, illetve sok olyan ismerős, akinek eddig csak az e-mail címét ismertük. Azt hiszem ez a MOKSZ egyik kiemelt feladata: támogatni az összefogást, egymás segítését a kérésekben, szakmai kérdésekben. Hangsúlyozni, hogy van segítség, nincs senki egyedül.

Saját kollégáim is jól érezték magukat, a sok munka ellenére, lelkesen jöttünk be másnap a munkahelyünkre. El is határoztuk, amennyire lehetőségeink engedik, fogunk még ilyen szakmai napot tartani.  

A rendezvény hivatalos programja megtekinthető:
http://www.moksz.org/news/szakmai-nap-2019-marcius-21/

A rendezvényen készült fotókból galéria elérhető:
http://www.moksz.org/bemutatkozas/galeria/